Selamat Datang/Welcome  

Sekiranya anda ingin membuat sebarang Aduan / Pertanyaan / Cadangan
YANG BERKAITAN PERKHIDMATAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR,
Sila kemukakan maklumat-maklumat yang diperlukan di Laman Web ini ATAU
Melalui SMS sila taip: KeTTHA ADUAN Hantar ke 15888.
Untuk semakan aduan sila taip: KeTTHA SEMAK Hantar ke 15888

Terma/ Syarat: Setiap SMS yang dihantar akan dikenakan caj sebanyak RM 0.15 dan setiap semakan status dicaj RM 0.20. Lain-lain penerimaan mesej makluman daripada mySMS Aduan KeTTHA adalah percuma.

TERIMA KASIH
If you have any Complaints / Enquiry / Suggestions
Relating to the Enegery, Green Technology and Water,
Please relay the necessary information through this website OR
SMS by sending : KeTTHA ADUAN to 15888
To check your complaint status type : KeTTHA SEMAK and send to 15888

Terms/Condition: Every SMS sent will be charged RM 0.15 and RM 0.20 to check the status of complain. For any other information received from mySMS Aduan KeTTHA will be free of charge.

THANK YOU
 

» Login Intranet
ID Pengguna  
Kata Laluan  

Copyright © 2008-2018 KeTTHA Users Currently Online = 0

Pemberitahuan: [Tutup]
Berikutan daripada rombakan kabinet yang baru seperti yang diumumkan oleh Y.A.B Perdana Menteri pada 9 April 2009, Bahagian Komunikasi yang dulunya daripada Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi telah berpindah ke Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan

Sehubungan itu, sebarang aduan berkaitan dengan Sektor Komunikasi bolehlah dimajukan terus ke Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan kepada alamat berikut:
Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan.
Emel : webmaster@kkmm.gov.my


Sekian harap maklum.